Kesici Atık Kutularınının Medikal Atıkların Bertarafı için Önemi